Hi, How Can We Help You?

Modul 4 – Repetition, prøveeksamen og eksamen

Modul 4 – Repetition, prøveeksamen og eksamen

Diplomkursus for bogholdere: Modul 4
Prøveeksamen og eksamen

Modul 4 i Diplomkursus for bogholdere består af to undervisningsdage og eksamen og er kun relevant for kursister, som har deltaget i de foregående moduler eller på anden vis har den fornødne viden og kompetencer til at kunne gennemfører en eksamen.

Programmet er:

Dag 1: Gennemgang af teori og prøvetest Vi laver en eksamensopgave i fællesskab og taler om, hvordan tiden prioriteres for at nå det bedst mulige resultat.

Dag 2: Prøveeksamen Vi leger eksamen og gennemgår besvarelsen umiddelbart efter de fire timers eksamen, vi kontrollere at alle har alt materiale og er klar.

Dag 3: Eksamen

Resultatet af eksamen kan forventes senest 14 dage efter eksamensdagen. Der gives karakter efter 7-trins skalaen.

Varighed: 3 kursus dage fra kl. 9.00–16.00. Eksamensdagen er kortere

Prisen for Modul 4 er 7.500 kr. ex. moms.

 Hvis du har købt hele Diplomkursus for bogholdere (modul 1-3) som et samlet forløb, er dette modul gratis.

Undervisningsdage

 Hold    22BVM4: 8., 14., og 15. december 2022

Status: Kurset er i gang 

Tilmeld dig til vores undervisning
Prisen inkluderer

Prisen inkluderer undervisningsmateriale, kaffe/te og frokost, samt brug af økonomisystemet e-conomic – både på skolen, men også derhjemme.

Undervisningslokaler i Vejle 

Undervisningen foregår i  AOF’s lokaler på Sønderbrogade 34, 1. sal, 7100 Vejle.  Der er gode mulighed for parkering i Bryggen, som ligger lige overfor undervisningslokalerne. Der er de første 2 timers parkering gratis.

Hvis du vælger at parkere på Bryggen, så skal du gå til højre når du kommer ud af Bryggen og gå over på den anden side af gaden og ca. 25 meter fra krydset ligger AOF´s lokaler. Undervisningen foregår på 1 sal, men der vil altid være skiltet, så det er muligt for dig at finde det rigtige lokale.